ЗОП 00262-2015-0001 „Доставка на нови тролейбуси за нуждите на обществения градски транспорт на Плевен“

Решение промяна с/но чл.27а, ал.3 от ЗОП

Решение и обявление

Документация

Въпроси и отговори

Решение за промяна на срока – 24.02.2015

Въпроси и отговори – 06.03.2015

Протокол 1 – 21.04.2015

Решение прекратяване – 15.05.2015

ПРОТОКОЛ 2 – 15.05.2015