На основание Заповед №64/19.05.2022г. от 25.05.2022г. „Тролейбусен транспорт“ ЕООД започва поетапно въвеждане на новата електронна билетна система за таксуване в МГОТ.
На ученици в дневна форма на обучение и студенти редовна форма на обучение, вкл. и докторанти в редовна форма на обучение, ще се издават електронни карти/пластики/ в центъра за комплексно обслужване на населението.
Електронните карти/пластики/ се издават срещу представени лична карта/акт за раждане и ученическа/студентска карта/книжка със записана текуща учебна година и подписани декларация и заявление за доброволно и информационно съгласие за ползване и обработване на личните ВИ данни. Издадените електронни карти/пластики/ се зареждат със съответна сума на касите или автоматите на самообслужване в ЦКТОН или на автоматите на самообслужване в Автогара Плевен.

Повече информация
май 19, 2022г.

На основание Решение № 797 / 27.01.2022г. и Договор за обществен превоз на пътници от 10.04.2014г. между Община Плевен и „Тролейбусен транспорт“ ЕООД по тролейбусни линии от общинската транспортна схема, се променя тарифата на цените на превозните документи, за превоз на пътници от „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, в сила от 01.03.2022г.
февруари 28, 2022г.

Сайтът на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД е с нов официален електронен адрес https://eltransportpleven.com/.
Старият електронен адрес http://trolei.pleven.bg/ препраща към https://eltransportpleven.com/.

януари 10, 2022г.