ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА НА ПЪТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ“ ЗА 2014 ГОДИНА.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА "ЗЛОПОЛУКА НА ПЪТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ" ЗА 2014 ГОДИНА. Справка за изплатени суми - 19.01.2015 Справка за изплатени суми - 12.11.2014 г. Справка за изплатени…

Continue ReadingЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА НА ПЪТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ“ ЗА 2014 ГОДИНА.

Публична покана: ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА“ НА ПЪТНИЦИТЕ В СРЕДСТВАТА ЗА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ – 2013

Оферта Договор Списък Декларация за проекта на договор злополука Декларация за срок на валидност на офертата злополука Декларация по ЗТР Декларация чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 ЗОП злоп

Continue ReadingПублична покана: ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА“ НА ПЪТНИЦИТЕ В СРЕДСТВАТА ЗА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ – 2013