Доставка на един брой неупотребяван автомобил за нуждите на „Тролейбусен Транспорт“ ЕООД, гр.Плевен

Справка за изплатени суми - 20.05.2015 г. Техническа спецификация Документация - Публична покана Публична покана и писмо до медии ПротоколДоговор - 21.04.2015

Continue ReadingДоставка на един брой неупотребяван автомобил за нуждите на „Тролейбусен Транспорт“ ЕООД, гр.Плевен

Избор на фин. инст. за от-не на овърдрафт кредит на Тролейбусен транспорт ЕООД в размер на 1 млн. лв

Протокол Публична покана Документация Съобщение - СМО Договор - 19.02.2015 Анекс 1 - 20.01.2016 Справка за изплатени суми - 20.03.2015 Справка за изплатени суми - 20.04.2015 Справка за изплатени суми…

Continue ReadingИзбор на фин. инст. за от-не на овърдрафт кредит на Тролейбусен транспорт ЕООД в размер на 1 млн. лв

„Доставка на въгленови вложки и четки за тролейбуси“ за нуждите на Тролейбусен Транспорт ЕООД

Покана ID 9036634 Документация - 1 част Документация - 2 част Съобщение - СМО Протокол Справка за изплатени суми - 19 февруари 2015 г. Справка за изплатени суми - 20…

Continue Reading„Доставка на въгленови вложки и четки за тролейбуси“ за нуждите на Тролейбусен Транспорт ЕООД