ЗОП 00262-2015-0003 – „ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИ И НЕИМУЩЕСТВЕНИ ИНТЕРЕСИ на ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ ЕООД”

1. „Сключване на застраховка „Гражданска отговорност” на превозни средства, собственост на Тролейбусен транспорт ЕООД”
2.  „Злополука на пътниците в обществен транспорт” на превозни средства, собственост на Тролейбусен транспорт ЕООД”
3. „Сключване на застраховка „Каско” на превозни средства собственост на Тролейбусен транспорт ЕООД”
4. „Сключване на застраховка „Трудова злополука” на работниците и служителите на Тролейбусен транспорт ЕООД”
5. „Сключване на застраховка „Живот” на работниците и служителите на Тролейбусен транспорт ЕООД”
6. „Сключване на застраховка „Обща Гражданска отговорност ” на Тролейбусен транспорт ЕООД за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица”

РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБРАЗЦИ

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ – 09.06.2015

ПРОТОКОЛ 1 – 02.07.2015

ПРОТОКОЛ 1-А – 02.07.2015

ПРОТОКОЛ 2 – 02.07.2015

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ – 02.07.2015

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ чл.39, ал.1, т.1 поз.6 – 07.07.2015

ПРОТОКОЛ 3 – 08.07.2015

РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ – 08.07.2015

Информация за освободени гаранции – 15.10.2015

Договор поз. 1

Договор поз. 2

Договор поз. 3

Договор поз. 4

Договор поз. 5

Справка за изплатени суми – Поз. 1 – 20.01.2015

Справка за изплатени суми – Поз. 1 – 20.04.2016

Справка за изплатени суми – Поз. 1 – 20.07.2016

Справка за изплатени суми – Поз. 2 – 20.03.2016

Справка за изплатени суми – Поз. 2 – 20.04.2016

Справка за изплатени суми – Поз. 2 – 16.05.2016

Справка за изплатени суми – Поз. 2 – 20.06.2016

Справка за изплатени суми – Поз. 2 – 20.07.2016

Справка за изплатени суми – Поз. 2 – 19.08.2016

Справка за изплатени суми – Поз. 3 – 20.01.2016

Справка за изплатени суми – Поз. 3 – 20.04.2016

Справка за изплатени суми – Поз. 3 – 20.07.2016

Справка за изплатени суми – Поз. 4 – 16.05.2016

Справка за изплатени суми – Поз. 5 – 16.05.2016