ЗОП 00262-2015-0003 – „ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИ И НЕИМУЩЕСТВЕНИ ИНТЕРЕСИ на ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ ЕООД”

1. „Сключване на застраховка „Гражданска отговорност” на превозни средства, собственост на Тролейбусен транспорт ЕООД” 2.  „Злополука на пътниците в обществен транспорт” на превозни средства, собственост на Тролейбусен транспорт ЕООД” 3.…

Continue ReadingЗОП 00262-2015-0003 – „ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИ И НЕИМУЩЕСТВЕНИ ИНТЕРЕСИ на ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ ЕООД”

ЗОП 00262-2015-0002 – Покупка /доставка/ на електрическа енергия на свободния пазар от координатор на балансираща група

ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБРАЗЦИ РЕШЕНИЕ ОБЯВЛЕНИЕ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ - 02.06.2015 ПРОТОКОЛ 1 - 26.06.2015 ПРОТОКОЛ 2 - 06.07.2015 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ - 06.07.2015 ПРОТОКОЛ 3 - 14.07.2015…

Continue ReadingЗОП 00262-2015-0002 – Покупка /доставка/ на електрическа енергия на свободния пазар от координатор на балансираща група