ЗОП 00262-2015-0003 – „ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИ И НЕИМУЩЕСТВЕНИ ИНТЕРЕСИ на ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ ЕООД”

1. „Сключване на застраховка „Гражданска отговорност” на превозни средства, собственост на Тролейбусен транспорт ЕООД” 2.  „Злополука на пътниците в обществен транспорт” на превозни средства, собственост на Тролейбусен транспорт ЕООД” 3.…

Continue ReadingЗОП 00262-2015-0003 – „ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИ И НЕИМУЩЕСТВЕНИ ИНТЕРЕСИ на ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ ЕООД”