ЗОП 00262-2013-0006 – „Изграждане на ново тролейбусно депо – инженеринг“ в рамките на проект „Интегриран градски транспорт“

Договор Документация Въпроси и отговори Справка за изплатени суми - 20.04.2015 Справка за изплатени суми - 19.08.2015 Справка за изплатени суми - 18.09.2015 Справка за изплатени суми - 15.10.2015 Справка…

Continue ReadingЗОП 00262-2013-0006 – „Изграждане на ново тролейбусно депо – инженеринг“ в рамките на проект „Интегриран градски транспорт“

ЗОП 00262-2015-0001 „Доставка на нови тролейбуси за нуждите на обществения градски транспорт на Плевен“

Решение промяна с/но чл.27а, ал.3 от ЗОП Решение и обявление Документация Въпроси и отговори Решение за промяна на срока - 24.02.2015 Въпроси и отговори - 06.03.2015 Протокол 1 - 21.04.2015…

Continue ReadingЗОП 00262-2015-0001 „Доставка на нови тролейбуси за нуждите на обществения градски транспорт на Плевен“

ЗОП 00262-2013-0005 – Доставка на гориво за “Тролейбусен транспорт” ЕООД – 2014

Справка за изплатени суми - 12 ноември 2014 г. Справка за изплатени суми - 13 декември 2014 г. Справка за изплатени суми - 19 януари 2015 г. Информация за изпълнение…

Continue ReadingЗОП 00262-2013-0005 – Доставка на гориво за “Тролейбусен транспорт” ЕООД – 2014