Промяна в Учредителния акт на “Тролейбусен транспорт” ЕООД – гр. Плевен

Общински съвет – Плевен прие следното Р Е Ш Е Н И Е № 1025 гр. Плевен, 27.03.2014 г. ОТНОСНО: Промяна в Учредителния акт на “Тролейбусен транспорт”ЕООД – гр. Плевен…

Continue ReadingПромяна в Учредителния акт на “Тролейбусен транспорт” ЕООД – гр. Плевен

Приемане на годишни отчети и баланси за 2013 г. на търговските дружества с общинско участие

Общински съвет – Плевен прие следното Р Е Ш Е Н И Е № 975 гр. Плевен, 27.03.2014 г. ОТНОСНО: Приемане на годишни отчети и баланси за 2013 г. на…

Continue ReadingПриемане на годишни отчети и баланси за 2013 г. на търговските дружества с общинско участие

ЗОП 00262-2014-0001 – Покупка на електрическа енергия на свободния пазар

Справка за изплатени суми - 19.01.2015г. Справка за изплатени суми - 13 декември 2014 г. Справка за изплатени суми - 12 ноември 2014 г. Справка за изплатени суми - 19…

Continue ReadingЗОП 00262-2014-0001 – Покупка на електрическа енергия на свободния пазар