Даване на съгласие за увеличаване на капитала и отразяване на настъпилите промени в Учредителния акт на “Тролейбусен транспорт” ЕООД

Общински съвет – Плевен прие следното Р Е Ш Е Н И Е № 1278 гр. Плевен, 30.10.2014 г. ОТНОСНО: Даване на съгласие за увеличаване на капитала и отразяване на…

Continue ReadingДаване на съгласие за увеличаване на капитала и отразяване на настъпилите промени в Учредителния акт на “Тролейбусен транспорт” ЕООД

Даване на съгласие на “Тролейбусен транспорт” ЕООД да избере финансова кредитна институция

Общински съвет – Плевен прие следното Р Е Ш Е Н И Е № 1277 гр. Плевен, 30.10.2014 г. ОТНОСНО: Даване на съгласие на “Тролейбусен транспорт”ЕООД да избере по реда…

Continue ReadingДаване на съгласие на “Тролейбусен транспорт” ЕООД да избере финансова кредитна институция

Даване на съгласие за сключване на договор за кредит с “Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ”

Общински съвет – Плевен прие следното Р Е Ш Е Н И Е № 907 гр. Плевен, 30.01.2014 г. ОТНОСНО: Даване на съгласие за сключване на договор за кредит с…

Continue ReadingДаване на съгласие за сключване на договор за кредит с “Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ”