Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения на участници за продажба като вторична суровина на АВТОБУС ГАЗ и 9 броя ел.двигатели

ОБЯВА

Continue ReadingПубличен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения на участници за продажба като вторична суровина на АВТОБУС ГАЗ и 9 броя ел.двигатели

Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения на участници за продажба на движими вещи като вторична суровина- ТРОЛЕЙБУСИ „ЗИУ-9”- 5 броя

ОБЯВА

Continue ReadingПубличен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения на участници за продажба на движими вещи като вторична суровина- ТРОЛЕЙБУСИ „ЗИУ-9”- 5 броя

Обява за публичен търг – отдаване под наем на площ за поставяне на машини за топли напитки и пакетирани хранителни стоки

Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения за отдаване под наем на площ за поставяне на машини за топли напитки и пакетирани хранителни стоки ОБЯВА

Continue ReadingОбява за публичен търг – отдаване под наем на площ за поставяне на машини за топли напитки и пакетирани хранителни стоки