Публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот- търговски обект с площ 128 кв.м., находящ се на ул. Дойран № 43, гр. Плевен

ОБЯВА

Continue ReadingПубличен търг за отдаване под наем на недвижим имот- търговски обект с площ 128 кв.м., находящ се на ул. Дойран № 43, гр. Плевен

Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения за продажба на 20 броя „ТРОЛЕЙБУСИ ЗИУ-9″

ОБЯВА

Continue ReadingПубличен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения за продажба на 20 броя „ТРОЛЕЙБУСИ ЗИУ-9″

Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения за продажба на 14 броя „ТРОЛЕЙБУСИ ЗИУ-9″

ОБЯВА

Continue ReadingПубличен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения за продажба на 14 броя „ТРОЛЕЙБУСИ ЗИУ-9″