Покупка (доставка) на ел енергия на свободния пазар от координатор на балансираща група

Документация Приложение 1 Приложение 2 Прил. №1 Опис на документи Прил. №2.Заявление за участие Прил. №3 ЕЕДОП Прил. №4 Техн. предложение Прил. № 5 Декларация за валидност оферта Прил. №…

Continue ReadingПокупка (доставка) на ел енергия на свободния пазар от координатор на балансираща група