ЗОП 0262-2016-0001 – Определяне на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна за нуждите на “Тролейбусен транспорт” ЕООД, гр. Плевен

РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБРАЗЦИ

ПРОТОКОЛ 1

ПРОТОКОЛ 2

Протокол 3 – 17.06.2016

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Решение класиране на участниците – 17.06.2016

Договор ОП-26–14.07.2016