ЗОП 00262-2015-0002 – Покупка /доставка/ на електрическа енергия на свободния пазар от координатор на балансираща група

ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБРАЗЦИ

РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ – 02.06.2015

ПРОТОКОЛ 1 – 26.06.2015

ПРОТОКОЛ 2 – 06.07.2015

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ – 06.07.2015

ПРОТОКОЛ 3 – 14.07.2015

РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ – 14.07.2015

Информация за освободени гаранции – 18.09.2015

Информация за освободени гаранции – 15.10.2015

Договор

Справка за изплатени суми – 20.03.2016

Справка за изплатени суми – 20.04.2016

Справка за изплатени суми – 16.05.2016

Справка за изплатени суми – 20.06.2016

Справка за изплатени суми – 20.07.2016

Справка за изплатени суми – 19.08.2016