Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения за продажба на материали вложени в изградена метална конструкция на спирка „Ремзавод“

Начална продажна цена – 350 лв.
Цена на тръжна документация – 15 лв.

ОБЯВА