Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения за продажба на материали вложени в изградена метална конструкция на спирка „Ремзавод“

Начална продажна цена - 350 лв. Цена на тръжна документация - 15 лв. ОБЯВА

Continue ReadingПубличен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения за продажба на материали вложени в изградена метална конструкция на спирка „Ремзавод“

Доставка на един брой неупотребяван автомобил за нуждите на „Тролейбусен Транспорт“ ЕООД, гр.Плевен

Справка за изплатени суми - 20.05.2015 г. Техническа спецификация Документация - Публична покана Публична покана и писмо до медии ПротоколДоговор - 21.04.2015

Continue ReadingДоставка на един брой неупотребяван автомобил за нуждите на „Тролейбусен Транспорт“ ЕООД, гр.Плевен