Доставка на един брой неупотребяван автомобил за нуждите на „Тролейбусен Транспорт“ ЕООД, гр.Плевен

Справка за изплатени суми – 20.05.2015 г.
Техническа спецификация
Документация – Публична покана
Публична покана и писмо до медии
ПротоколДоговор – 21.04.2015

Вашият коментар