„Доставка на въгленови вложки и четки за тролейбуси“ за нуждите на Тролейбусен Транспорт ЕООД

Покана ID 9036634

Документация – 1 част

Документация – 2 част

Съобщение – СМО

Протокол

Справка за изплатени суми – 19 февруари 2015 г.

Справка за изплатени суми – 20 май 2015 г.

Справка за изплатени суми – 20 август 2015 г.

Справка за изплатени суми – 20 ноември 2015 г.

Справка за изплатени суми – 20 януари 2016 г.

Договор

Информация за освободени гаранции

Вашият коментар