ЗОП 00262-2014-0002 – “Предоставяне на застрахователна услуга Каско на превозни средства от подвижният състав на Тролейбусен транспорт ЕООД“

Документация

Continue ReadingЗОП 00262-2014-0002 – “Предоставяне на застрахователна услуга Каско на превозни средства от подвижният състав на Тролейбусен транспорт ЕООД“

Тарифа за превоз на пътници от “Тролейбусен транспорт” ЕООД за 2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 1321 гр. Плевен, 18.12.2014 г. ОТНОСНО: Тарифа за превоз на пътници от “Тролейбусен транспорт” ЕООД за 2015 г. На основание чл. 21,…

Continue ReadingТарифа за превоз на пътници от “Тролейбусен транспорт” ЕООД за 2015 г.

Даване на съгласие за увеличаване на капитала и отразяване на настъпилите промени в Учредителния акт на “Тролейбусен транспорт” ЕООД

Общински съвет – Плевен прие следното Р Е Ш Е Н И Е № 1278 гр. Плевен, 30.10.2014 г. ОТНОСНО: Даване на съгласие за увеличаване на капитала и отразяване на…

Continue ReadingДаване на съгласие за увеличаване на капитала и отразяване на настъпилите промени в Учредителния акт на “Тролейбусен транспорт” ЕООД