ЗОП 00262-2013-0005 – Доставка на гориво за “Тролейбусен транспорт” ЕООД – 2014

Справка за изплатени суми – 12 ноември 2014 г.

Справка за изплатени суми – 13 декември 2014 г.

Справка за изплатени суми – 19 януари 2015 г.

Информация за изпълнение на договор за обществена процедура

Вашият коментар