Проект „Интегриран градски транспорт на град Плевен”

Проектът за модернизиране на градския транспорт на Плевен ще се реализира по мярка „Устойчив градски транспорт“ на Оперативна програма „Регионално развитие“ на Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
По Оперативна програма “Регионално развитие” е предвидена безвъзмездна финансова помощ в размер на 210 милиона евро за развитието на интегриран градски транспорт в големите градове на страната – София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Русе и Стара Загора.
Пилотният проект за интегриран градски транспорт стартира през 2010 в Бургас, с помощта на консултантите от Джаспърс.
Проектът на община Плевен за развитие на градския транспорт е разчетен за около 24 млн. лева, които трябва да бъдат усвоени през първия програмен период, обхващащ 2012 и 2013 г.
Средствата ще бъдат изразходвани за разширяване на контактната мрежа на тролейбусния транспорт с 27 километра еднопосочно, обособяване на тролейбусно депо, закупуване на нови мотриси, изграждане на информационна система по всички спирки, както и дейности за подобряване безопасността на движението.

[button link=“http://www.ecorys-see.com/pleven/0%9D“ newwindow=“yes“] Информация за проекта[/button]