Проект „Интегриран градски транспорт на град Плевен”

Проектът за модернизиране на градския транспорт на Плевен ще се реализира по мярка "Устойчив градски транспорт" на Оперативна програма "Регионално развитие" на Министерството на регионалното развитие и благоустройство. По Оперативна…

Continue ReadingПроект „Интегриран градски транспорт на град Плевен”

ЗОП 00262-2013-0003-: „Реконструкция, подобрения, разширяване и оптимизиране на тролейбусната мрежа – инж.“

Документация Справка изплатени суми по ЗОП - 13.12.2014г. Справка изплатени суми по ЗОП - 19.01.2015г. Справка изплатени суми по ЗОП - 20.04.2015г. Справка изплатени суми по ЗОП - 19.06.2015г. Справка…

Continue ReadingЗОП 00262-2013-0003-: „Реконструкция, подобрения, разширяване и оптимизиране на тролейбусната мрежа – инж.“