ЗОП 00262-2013-0003-: „Реконструкция, подобрения, разширяване и оптимизиране на тролейбусната мрежа – инж.“

Документация

Справка изплатени суми по ЗОП – 13.12.2014г.

Справка изплатени суми по ЗОП – 19.01.2015г.

Справка изплатени суми по ЗОП – 20.04.2015г.

Справка изплатени суми по ЗОП – 19.06.2015г.

Справка изплатени суми по ЗОП – 19.08.2015

Справка изплатени суми по ЗОП – 20.11.2015

Справка изплатени суми по ЗОП – 20.01.2016

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка – 08.04.2016