ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА НА ПЪТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ“ ЗА 2014 ГОДИНА.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА НА ПЪТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ“ ЗА 2014 ГОДИНА.

Документация