ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА НА ПЪТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ“ ЗА 2014 ГОДИНА.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА "ЗЛОПОЛУКА НА ПЪТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ" ЗА 2014 ГОДИНА. Справка за изплатени суми - 19.01.2015 Справка за изплатени суми - 12.11.2014 г. Справка за изплатени…

Continue ReadingЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА НА ПЪТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ“ ЗА 2014 ГОДИНА.