Публична покана за застраховка срещу риск“трудова злополука“ ,съгласно чл.52 от „Закона за здравосло…

Документация