Публична покана за застраховка срещу риск“трудова злополука“ ,съгласно чл.52 от „Закона за здравосло…

Документация

Continue ReadingПублична покана за застраховка срещу риск“трудова злополука“ ,съгласно чл.52 от „Закона за здравосло…

Публична покана за застраховка срещу риска „Битова злополука и общо заболяване“

Изискуеми документи за ПП Битова Злополука

Continue ReadingПублична покана за застраховка срещу риска „Битова злополука и общо заболяване“

Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, Приоритетна ос 1

Подготовка на пред-проектно проучване и финансов анализ с анализ на чувствителността и оценка на риска по проект, кандидатстващ за финансиране по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.", Приоритетна ос 1…

Continue ReadingОперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, Приоритетна ос 1