Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения за продажба на строителни материали, вложени в работно хале – метален навес, находящо се в гр.Плевен, Тролейбусно депо, ул.Кичево №4

ОБЯВА

Continue ReadingПубличен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения за продажба на строителни материали, вложени в работно хале – метален навес, находящо се в гр.Плевен, Тролейбусно депо, ул.Кичево №4

Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения за продажба на лек автомобил ВАЗ, модел 21213- 1 брой

ОБЯВА

Continue ReadingПубличен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения за продажба на лек автомобил ВАЗ, модел 21213- 1 брой

Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения за продажба на медни и месингови отпадъци и акумулатори

ОБЯВА

Continue ReadingПубличен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения за продажба на медни и месингови отпадъци и акумулатори