Приемане на годишни отчети и баланси за 2013 г. на търговските дружества с общинско участие

Общински съвет – Плевен прие следното Р Е Ш Е Н И Е № 975 гр. Плевен, 27.03.2014 г. ОТНОСНО: Приемане на годишни отчети и баланси за 2013 г. на…

Continue ReadingПриемане на годишни отчети и баланси за 2013 г. на търговските дружества с общинско участие