Проект „Интегриран градски транспорт на град Плевен”

Проектът за модернизиране на градския транспорт на Плевен ще се реализира по мярка "Устойчив градски транспорт" на Оперативна програма "Регионално развитие" на Министерството на регионалното развитие и благоустройство. По Оперативна…

Continue ReadingПроект „Интегриран градски транспорт на град Плевен”