ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИ И НЕИМУЩЕСТВЕНИ ИНТЕРЕСИ на ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ ЕООД

ДОКУМЕНТАЦИЯ Приложение 1 до Приложение 8 Приложения 1А до 5А Проект-договор Обявление за поръчка - 31.08.2016г. Решение за откриване на процедура - 31.08.2016 г. РАЗЯСНЕНИЯ ПО ЧЛ. 180 ОТ ЗОП…

Continue ReadingЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИ И НЕИМУЩЕСТВЕНИ ИНТЕРЕСИ на ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ ЕООД

ЗОП 0262-2016-0001 – Определяне на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна за нуждите на “Тролейбусен транспорт” ЕООД, гр. Плевен

РЕШЕНИЕ ОБЯВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБРАЗЦИ ПРОТОКОЛ 1 ПРОТОКОЛ 2 Протокол 3 - 17.06.2016 Съобщение за отваряне на ценови оферти Решение класиране на участниците - 17.06.2016 Договор ОП-26–14.07.2016

Continue ReadingЗОП 0262-2016-0001 – Определяне на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна за нуждите на “Тролейбусен транспорт” ЕООД, гр. Плевен

ЗОП 00262-2015-0003 – „ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИ И НЕИМУЩЕСТВЕНИ ИНТЕРЕСИ на ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ ЕООД”

1. „Сключване на застраховка „Гражданска отговорност” на превозни средства, собственост на Тролейбусен транспорт ЕООД” 2.  „Злополука на пътниците в обществен транспорт” на превозни средства, собственост на Тролейбусен транспорт ЕООД” 3.…

Continue ReadingЗОП 00262-2015-0003 – „ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИ И НЕИМУЩЕСТВЕНИ ИНТЕРЕСИ на ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ ЕООД”