ЗОП 00262-2014-0005 – „Застраховане на имуществени и неимуществени интереси на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД

ПОЗИЦИЯ І. „Сключване на застраховка „Гражданска отговорност” на превозни средства, собственост на Тролейбусен транспорт ЕООД ” ПОЗИЦИЯ ІІ. „Злополука на пътниците в обществен транспорт” на превозни средства, собственост на Тролейбусен транспорт…

Continue ReadingЗОП 00262-2014-0005 – „Застраховане на имуществени и неимуществени интереси на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД

ЗОП 00262-2014-0004 – „Доставка на гориво за автомобилния парк на “Тролейбусен транспорт” ЕООД – гр. Плевен” – 2015

ДОГОВОР Информация за освободени гаранции Информация за освободени гаранции Справка за изплатени суми - 19 февруари 2015 г. Справка за изплатени суми - 20 март 2015 г. Справка за изплатени…

Continue ReadingЗОП 00262-2014-0004 – „Доставка на гориво за автомобилния парк на “Тролейбусен транспорт” ЕООД – гр. Плевен” – 2015

ЗОП 00262-2014-0003 – Определяне на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна за нуждите на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД – гр. Плевен – 2015

Договор Информация за освободени гаранции Справки за изплатени суми - 19 февруари 2015 г. Справки за изплатени суми - 20 март 2015 г. Справка за изплатени суми - 20 април…

Continue ReadingЗОП 00262-2014-0003 – Определяне на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна за нуждите на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД – гр. Плевен – 2015