Премахване на извънредните делнични разписания на територията на Община Плевен

Считано от 01 юни 2020 г. отпада действието на Заповед №РД10-297 от 13.03.2020г на Община Плевен във връзка с Решение на Народното събрание от 13.03.2020г. за предприемане на мерки за…

Continue ReadingПремахване на извънредните делнични разписания на територията на Община Плевен

Извънредни делнични разписания до отмяна на извънредното положение на територията Плевен

Във връзка с извънредното положение с Решение на Народното събрание от 13.03.2020г. и Заповед №РД10-297 от 13.03.2020г на Община Плевен, за предприемане на мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19,…

Continue ReadingИзвънредни делнични разписания до отмяна на извънредното положение на територията Плевен

Публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот- търговски обект с площ 128 кв.м., находящ се на ул. Дойран № 43, гр. Плевен

ОБЯВА

Continue ReadingПубличен търг за отдаване под наем на недвижим имот- търговски обект с площ 128 кв.м., находящ се на ул. Дойран № 43, гр. Плевен