Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения за продажба на строителни материали, вложени в работно хале – метален навес, находящо се в гр.Плевен, Тролейбусно депо, ул.Кичево №4

ОБЯВА