Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения за продажба на медни и месингови отпадъци и акумулатори

ОБЯВА

Вашият коментар