Премахване на извънредните делнични разписания на територията на Община Плевен

Считано от 01 юни 2020 г. отпада действието на Заповед №РД10-297 от 13.03.2020г на Община Плевен във връзка с Решение на Народното събрание от 13.03.2020г. за предприемане на мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19. С отпадането на действието на заповедта се възобновява стандартното разписание на тролейбусния транспорт на гр. Плевен.