Извънредни делнични разписания до отмяна на извънредното положение на територията Плевен

Във връзка с извънредното положение с Решение на Народното събрание от 13.03.2020г. и Заповед №РД10-297 от 13.03.2020г на Община Плевен, за предприемане на мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19, тролейбусите на гр. Плевен, считано от 23.03.2020 ще се движат през делничните дни с празнични разписания по тролейбусни линии № 1,5,6,8,9,33,44,91 и с делничните разписания на тролейбусни линии №12,13,14,15,7А за промишлената зона.

Тролейбуси по линия № 57 и 93 няма да се движат през делнични дни.

През празничните и почивни дни се запазват празничните разписания.

С променени часове ще се движат тролейбусите по тролейбусни линии №7 и 31, като временното им разписание, може да открите в прикачените файлове

Временно делнично разписание на тролейбус №7

Временно делнично разписание на тролейбус №31