Промени в маршрута на тролейбусна линия №33

Съобщение

Във връзка с извършването на текущ ремонт от „Инжстрой”ЕООД по трасето в жк. „Кайлъка” и ул. „Илъо войвода”, на 13 юли, събота от 07.00 до 17.00 часа се променя маршрута на тролейбусна линия № 33, като се пренасочва за движение по маршрута на тролейбусна линия№ 3