Маршрутна линия №7А „Моста-ЛВТ-ХоумМакс“

С Решение на Общински съвет от 26.07.2018г се открива тролейбусна линия №7А „Моста-ЛВТ-ХоумМакс“
Маршрутът на линията е: Моста, Печатница,Китайска стена,ВИК,Орион,Община Плевен,ПГ по облекло и текстил,Дом на книгата,Битова техника,Пазара,жк „Сторгозия“1,ШПК,ЛВТ,ХоумМакс,ЛВТ,ШПК,жк“Сторгозия“1,Пазара,Битова техника,Дом на книгата,ПГпо обекло и текстил,Община Плевен,Орион,ВИК,Китайска стена,Печатница,Моста, съгласно маршрутно разписание изпълнявано в делнични дни, от 01.08.2018г.