Решение №1321/18.12.2014г. и Договор за обществен превоз на пътници по тролейбусни линии от общинската транспортна схема

Заповед