Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения за продажба на движими вещи – ГАРАЖНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

ОБЯВА

Вашият коментар