Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения на участници за продажба като вторична суровина на АВТОБУС ГАЗ и 9 броя ел.двигатели

ОБЯВА

Вашият коментар