Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения на участници за продажба на движими вещи като вторична суровина- ТРОЛЕЙБУСИ „ЗИУ-9”- 5 броя

ОБЯВА