Доставка на въгленови вложки и четки за тролейбуси за нуждите на „Тролейбусен Транспорт“ ЕООД, гр.Плевен

ПОКАНА ID9049632
ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБРАЗЦИ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 И ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
СЪОБЩЕНИЕ – СМО
ПРОТОКОЛ
Договор ПП-24 – 29.02.2016

Справка за изплатени суми – 20.04.2016

Справка за изплатени суми – 20.06.2016