ЗОП 00262-2015-0007 – Доставка на гориво за автомобилния парк на “Тролейбусен транспорт” ЕООД – гр. Плевен

РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБРАЗЦИ

ДОГОВОР

ПРОТОКОЛ 1 – 18.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ 2 – 29.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ 3 – 06.10.2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ – 29.09.2015 г.

РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ – 06.10.2015 г.

Справка за освободена гаранция – 20.01.2016 г.

Справка за изплатени суми – 20.03.2016 г.

Справка за изплатени суми – 20.04.2016 г.

Справка за изплатени суми – 16.05.2016 г.

Справка за изплатени суми – 20.06.2016 г.

Справка за изплатени суми – 20.07.2016 г.

Справка за изплатени суми -19.08.2016