ЗОП 00262-2015-0006 – Сключване на застраховка „Обща Гражданска отговорност” на Тролейбусен транспорт ЕООД за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица

РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБРАЗЦИ

Решение прекратяване – чл.39, ал,1 – 18.09.2015 г.