Обява за публичен търг – отдаване под наем на площ за поставяне на машини за топли напитки и пакетирани хранителни стоки

Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения за отдаване под наем на площ за поставяне на машини за топли напитки и пакетирани хранителни стоки

ОБЯВА