Обява за публичен търг тролейбуси ЗИУ-9 – 7 бр.

Публичен търг с тайно надаване чрез предварително представяне на предложения на участниците – продажба на движими вещи ТРОЛЕЙБУСИ „ЗИУ-9″- 7 броя

ОБЯВА

Вашият коментар