Избор на фин. инст. за от-не на овърдрафт кредит на Тролейбусен транспорт ЕООД в размер на 1 млн. лв

Протокол

Публична покана

Документация

Съобщение – СМО

Договор – 19.02.2015

Анекс 1 – 20.01.2016

Справка за изплатени суми – 20.03.2015

Справка за изплатени суми – 20.04.2015

Справка за изплатени суми – 20.05.2015

Справка за изплатени суми – 20.08.2015

Справка за изплатени суми – 18.09.2015

Справка за изплатени суми – 15.10.2015

Справка за изплатени суми – 20.01.2016

Справка за изплатени суми – 20.04.2016